PC-ohjelmat / iSpy


PC-ohjelman avulla IP-kameroiden käyttäminen sujuu helpoiten. Ohjelmalla voidaan hallita tallentimeen liitettyjä kameroita, pelkkiä kameroita tai hoitaa myös tallennus ja hälytykset.

Kameravalmistajat tarjoavat yleensä oman ohjelman. Markkinoilta löytyy myös maksullisia ohjelmistoja, mutta ne ovat pienkäyttäjälle arvokkaita – ohjelmistolisenssit maksavat helposti enemmän kuin kamerat.

Tilavahti suosittelee ilmaista iSpyconnect -ohjelmaa. iSpyn perusversio on ilmainen ja siitä löytyy monipuoliset ominaisuudet. Tämä artikkeli käy läpi ohjelman perusominaisuudet. Ohjelmaan voi ostaa myös lisenssin jolloin saa käyttöön tekstiviesti/multimediaviestihälytykset.

Huom. Suosittelemme lukemaan ensin artikkelit:

Näissä ohjeissa käydään läpi kameroiden ja verkon asetukset – tarviset niitä tietoja, kun lisäät kameroita ohjelmaan.

1. Ohjelman lataaminen ja asennus

Lataa uusin versio ohjelmasta ja asenna se tietokoneelle.Ohjelma toimii toistaiseksi vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

2. Kameroiden lisääminen ohjelmaan

Käynnistä ohjelma ja tarkista, että kamerat ovat kytkettyinä verkkoon ja että ne ovat päällä.

MJPG-kameroita voi lisätä ohjelmaan helposti asetusvelhon avulla kohdasta:

Add —> IP Camera With Wizard

ispy-kayttoonotto-1.PNG

 • Valitse kameran merkki kohdassta Camera Model (Apexis)
 • Syötä kameran käyttäjätunnukset (oletuksena käyttäjätunnus on admin ja salasana admin tai tyhjä)
Klikaa tämän jälkeen Next

Seuraavassa kohdassa ohjelma kysyy kameran IP-osoitetta:

 • Lisää kameran IP-osoite kohtaan: IP Adress
 • Voit myös skannata verkon laitteita painamalla Scan Local Network. Valitse lisättävä kamera listasta

Seuraavaksi ohjelma kysyy kameran videonURLia, valitse oletus eli MJPEG ja klikkaa Next. Kameran perusasetukset on nyt määritelty ja kuvan pitäisi näkyä ohjelmassa. Kameran asetusikkuna avautuu oletuksena edellisen vaiheen jälkeen.

3. Kameroiden asetukset

Kameran asetussivulla on useita välilehtiä josta kameran asetuksia voidaan säätää.

Yleiset asetukset – Camera

Alla on kuva kameran asetusten ensimmäiseltä välilehdeltä:


 • Source: Kameran videovirran lähde, käytetty asetusvelho konfiguroi nämä asetukset kuntoon.
 • Name: Kameran nimi, esim. Kamera 1
 • Flip-X, Flip-Y: Kameran kuva voidaan kääntää, mikäli se on kiinnitetty esim. ylösalaisin kattoon. Yleensä kuva kannattaa kuitenkin kääntää kameran hallintapaneelista (WebUI)
 • Directory: Kansio johon kameran videot ja kuvat tallennetaan
 • Maxium Framerate: Ruutunopeus jolla videota näytetään. Mitä isompi arvo, sitä sulavampi kuva. Vastaavasti iso fps vaatii enemmän tehoa tietokoneelta. Sopiva arvo riippuu kameroiden määrästä ohjelmassa, tietokoneen tehosta sekä kameramallista.
 • FPS When Recorfing: Tallennukselle voi määritellä eri ruutunopeuden kuin itse katselulle

Liikkeen tunnistus – Motion Detection

Seuraavalla välilehdellä on ohjelman liikkeen tunnistuksen liittyviä asetuksia:

Tärkeimmät asetukset ovat:

 • Sensitivity: Herkkyys 0-100. Sopiva asetus löytyy kokeilemalla ja käyttötarkoituksesta riippuen. Ulkokameroille herkkyyttä ei kannata säätää liian herkällä, koska esim. tuulen heiluttamat puut voivat aktivoida hälytyksen.
 • Display Style: Kamera voi korostaa kuvassa liikkuvia kohteita, listasta löytyy useita vaihtoehtoja, esim. liikkuvan kohteen “reunustaminen”
 • Detection Zones: Voit piirtää kameran kuvaamaan alueeseen suorakulmion muotoisen alueen/alueita joista ohjelma tarkkailee liikettä. Esim. jos kamera kuvaa ovea, voidaan ohjelma rajoittaa seuraamaan liikettä vain sen alueelta piirtämällä suorakulmio sen “ylle”. Näin ollen kamera ei aktivoidu piirretyn alueen ulkopuolella tapahtuvasta liikkeestä.

Hälytys – Alerts

Alerts välilehdeltä löydät ohjelman hälytysasetukset:

 • Mode: Millä tavalla hälytys aktivoituu. Liikkeentunnistuasetukset määriteltiin edellisellä välilehdellä. Oletusasetus Movement on suositeltava. Toinen vaihtoehto on Object Count, eli liikkuvien kohteiden määrä. Liikkuvat kohteet pystyi korostamaan Motion Detection -välilehdeltä.
 • Excecute file: iSpy voi käynnistää toisen ohjelman hälytyksestä
 • Arguments: Mitä lisätoimintoja ohjelma tekee, kun hälytys tulee
  • Show iSpy Window: Ohjelman ikkuna nousee näkyville
  • Beep: Ohjelma antaa äänimerkin
 • Mikäli käytössäsi on maksullinen versio, voit aktivoida tekstiviesti- ja sähköpostihälytykset alta

Tallennus – Recording

Tallennus -välilehdeltä löydät ohjelman tallennusasetukset.

 • Recording Mode
  • No Recording: Ei tallennusta
  • Record on Movement Detection: Hälytys liikkeestä, asetukset välilehdellä Motion Detection
  • Record on Alert: Tallennus hälytyksestä, asetukset välilehdellä Alerts – suositus
  • Tallenuksen voi aktivoida myös manuaalisesti kameran ikkunasta!
 • Recording Settings
  • Buffer: Kuinka monta sekuntia ohjelma kerää videota muistiin ennen hälytystä. Eli montako sekuntia “tyhjää” tallennuksen alkuun tulee. Tallennus alkaa siis määritetyn ajan ennen hälytystä
  • Max. Record Time: Yksittäisen nauhoituksen maksimipituus
  • Inactivity Record: Kuinka monta sekuntia ohjelma nauhoittaa liikkeen loputtua
  • Quality: Laatu, suosittelemme Automatic
  • Profile: Missä muodossa video tallennetaan, suosittelemme oletusta eli H264 MP4
 • Timelapse Enabled: Ohjelma voi ottaa kuvan määritellyn ajan välein ja tallentaa ne joko kansioon stil-kuvina (Images) tai koostaa niistä vastaavasti videon (Movie)

PTZ – Kameran liikuttaminen etänä

PTZ-välilehdeltä löydät asetukset kameran liikuttamiseen mikäli kyseessä on etäliikuteltava kamera.

 • Camera Model: Valitse kameramalli listasta
 • Username: Käyttäjätunnus
 • Password: Salasana
Tämän jälkeen voit liikutella kameraa klikkaamalla hiirellä haluttua suuntaa.

Kameraa voi myös liikuttaa videotilassa painamalla hiiren keskinäppäintä ja liikuttamalla hiirtä haluttuun suuntaan.

Track Objects mahdollistaa kameran liikkeen seurannan. Liikkeen seuranta ei toimi pienillä kohteilla. Kameran asetuksiin kannattaa asettaa esiasetettu oletus-sijainti, johon kamera siirtyy automaattisesti asetetun ajan jälkeen kun liike loppuu (Auto Center). Muutoin kamera jää kuvaamaan aluetta, johon liikkeen seuranta loppui!

H264 / Muut kamerat

Muuta kuin MJPG-pakkausta käyttävät kamerat pitää lisätä ohjelmaan hieman eri tavalla. Yleensä kameroista löytyy ns. RTSP-tuki, jonka avulla videon saa tuotua muihin ohjelmiin. RTSP pitää asettaa päälle kameran asetuksista. Myös kameran käyttämä RTSP-porttinumero tarvitaan, oletus on 554.

iSpystä löytyy ns. VLC-plugin, jonka avulla RTSP-steramin saa tuotua ohjelmaan.

Voit lisätä kameran muuten samalla tavalla, mutte kameran asetuksista ensimmäiseltä välilehdeltä (Camera) paina kohtaa Source:

Kirjoita kohtaan VLC URL laitteen osoite ja porttinumero. Apexiksen H.264 -kameroissa osoite on muotoa:

rtsp://kameran-ip-osoite:rtsp-portti/live/av0?user=käyttäjätunnus&passwd=salasana

Tummennetut kohdat riippuvat käyttäjästä, tummentamattomat kohdat ovat samat kaikissa

Esim. rtsp://192.168.1.155:554/live/av0?user=admin&passwd=admin

Voit testata asetuksia klikkaamalla Test. Muut asetukset (hälytys&tallennus jne.) toimivat samalla tavoin kuin muissa kameroissa.

Ohjelman muut asetukset ja toiminnot

Ohjelman yleisiin asetuksiin pääsee kohdasta Options —> Settings

Ohjelman tallennuskansion voit määritellä välilehdeltä Storage ja kohdasta Media Storage. Ohjelma tekee jokaiselle kameralle automaattisesti oman alikansion johon videot ja kuvat tallennetaan.